RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Kontrol af batteristatus

1

Sørg for, at RONDO 3 er tændt.

2

Tryk kortvarigt på tænd-/slukknappen. Hovedindikatorlampen blinker for at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

 
RONDO 3 - Batteri fuldt opladet

Betydning
Batteri fuldt opladet (75 % til 100 %)


RONDO 3 - Batteri opladet 50 % til 75 %

Betydning
Batteriopladning 50 % til 75 %


RONDO 3 - Batteri opladet 25 % til 50 %

Betydning
Batteriopladning 25 % til 50 %


RONDO 3 - Batteriopladning lav til 25 %

Betydning
Batteriopladning lav til 25 %

Nødvendig handling
Overvej at oplade processoren.


RONDO 3 - Batteriopladning lav

Betydning
Batteriopladning lav

Nødvendig handling
Oplad processoren.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.