RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Sådan tændes RONDO 3

RONDO 3 - Tryk på knappen
1

Tryk på tænd-/slukknappen i midten af processoren i cirka 2 sekunder.

RONDO 3 - Hvid indikatorlampe
2

Hovedindikatorlampen vil tone op og lyse hvidt 1. Processoren er nu tændt.

RONDO 3 - Blå indikatorlampe
3

Hovedindikatorlampen blinker blåt 2 for at vise, hvilket program der er aktiveret. 1 blink angiver, at program 1 er valgt, 2 blink angiver program 2 osv.

RONDO 3 - Grøn indikatorlampe
4

Hvis forbindelsesovervågningsfunktionen er aktiveret, blinker indikatorlampen rødt. Indikatorlampen blinker grønt 3, når RONDO 3 er korrekt placeret på hovedet.

5

RONDO 3 skal placeres over dit implantat, med MED-EL-logoet vendende ind mod hovedet og mikrofonen vendende opad.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.