RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Lysmønstre

Processorstatus

RONDO 3 - ON indicator light
RONDO 3 - OFF indicator light

Betydning
Indikatorlampe for TÆNDT/Indikatorlampe for SLUKKET
Kommentarer
Den hvide lampe tones op eller ned, når du trykker på knappen i midten af processoren.


RONDO 3 - Programme 1 to 4 selected

Betydning
Program 1 til 4 er valgt
Kommentarer
Den blå indikatorlampe blinker afhængigt af det valgte program (f.eks. efter at du har tændt for processoren eller ændrer program).


RONDO 3 - FineTuner Echo command received and accepted

Betydning
Kommando modtaget og accepteret fra FineTuner Echo

Bekræftelsesmønster for flytilstand

RONDO 3 - Flight mode successfully activated

Betydning
Flytilstand korrekt aktiveret

Indikatorlampe for opladning

RONDO 3 - Audio processor battery is charging

Betydning
Processorens batteri er under opladning
Kommentarer
Lampen slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Forbindelsesovervågningsmønster

RONDO 3 - Implant detected previous generation

Betydning
Når en processor, som er programmeret til et implantat fra en tidligere generation (f.eks. C40+, C40), placeres over implantatet: Angiver at processoren fungerer.
Kommentarer
Gælder kun for implantater fra tidligere generationer (f.eks. C40, C40+)


RONDO 3 - Implant detected new generation

Betydning
Når en processor, som er programmeret til et implantat fra en ny generation, placeres over implantatet: Korrekt implantat registreret. Angiver at processor og implantat fungerer.
Kommentarer
Gælder kun for PULSAR, SONATA, CONCERTO, SYNCHRONY og implantater fra senere generationer


RONDO 3 - Optional Visual Indication

Betydning
Eventuel visuel indikation af overvågning af aktiveret forbindelse. Denne kontrol gentages, hver gang processoren flyttes i forhold til implantatet.
Kommentarer
Kan aktiveres af audiologen.


RONDO 3 - Error

Betydning
Processor og implantat afbrudt
Nødvendig handling
Anbring processoren over implantatstedet.
Kommentarer
Hvis blinkningen fortsætter, bedes du kontakte din klinik, audiolog eller MED-EL. Processoren vil automatisk slukke efter 5 minutter (ingen stimulation). Din audiolog kan deaktivere den automatiske slukningsfunktion.


Betydning
Processoren er placeret over det forkerte implantat (bilateralt implanterede brugere)
Nødvendig handling
Anbring processoren over det korrekte implantat.
Kommentarer
Hvis blinkningen fortsætter, bedes du kontakte din klinik, audiolog eller MED-EL. Processoren vil automatisk slukke efter 5 minutter (ingen stimulation). Din audiolog kan deaktivere den automatiske slukningsfunktion.


Betydning
Processoren er slukket på grund af afladede batterier (hvis der stadig er strøm nok til at forsyne processoren).


Betydning
Processoren er i mikrofonovervågningstilstand.
Nødvendig handling
Sluk og tænd for processoren.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.