Hvordan lyder et cochleaimplantat?

Det er et helt naturligt spørgsmål – du vælger trods alt et cochleaimplantat for at kunne høre.

Det tætteste på naturlig hørelse

Er cochleaimplantatsimulationer af naturlig hørelse nøjagtige?

Du er måske stødt på lydsimulationer af cochleaimplantater på nettet. Disse populære videoer eller lydprøver er ofte simulationer udarbejdet ved hjælp af en "vocoder", som er et lydværktøj, der kan bruges til at skabe kunstige, syntetiske stemmer.

Det er meget vigtigt at forstå, at en cochleaimplantatsimulation fra en "vocoder" overhovedet ikke er en nøjagtig gengivelse af, hvad et cochleaimplantat lyder som. Disse simulationer er meget robotagtige og ubehagelige at lytte til, og de svarer slet ikke til den faktiske brugeroplevelse.[ft] [ft]

For at besvare dette spørgsmål er der blevet gennemført omfattende forskning blandt bruger af cochleaimplantater med enkeltsidet døvhed, hvilket er høretab på kun et øre. Disse unikke bruger er i stand til at foretage en direkte sammenligning mellem lydene fra deres cochleaimplantat og de samme lyde i deres naturligt hørende øre.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

"Jeg har aldrig fundet en CI-simulation, der overhovedet minder om, hvordan jeg hører med mine CI'er. Jeg synes, at simulationerne allesammen lyder robotagtige og mangler fyldige toner."

Mary Beth
Bruger af bilaterale cochleaimplantater

"Hvis man Googler 'cochleaimplantatsimulation', så finder man støjbånds-vocodere. Jeg er glad for at kunne sige, at et cochleaimplantat ikke lyder som en vocoder. Det ville være meget ubehageligt, hvis man var nødt til at lytte til en vocoder resten af sit liv. Nej, det lyder ikke som en støjbånds-vocoder eller en sinus-vocoder, gudskelov."

Prof. Michael Dorman[ft]
Cochleaimplantatforsker

Det tætteste på naturlig hørelse

MED-EL's filosofi: Det tætteste på naturlig hørelse

Formålet med et cochleaimplantatsystem er frem for alt at genskabe menneskers høresans. Rent faktisk er et cochleaimplantat en af de eneste medicinske enheder, som kan genskabe en sans. Vores høresans består ikke bare i evnen til at registrere lyde eller forstå ord.

At høre et barns glade latter, lyden af raslende blade under en gåtur i skoven, de følelser din yndlingssang vækker – vores hørelse er så meget mere end blot forståelse af talelyde.

En mere naturlig hørelse betyder ikke bare en mere behagelig lydkvalitet. Det hjælper også hjernen med lettere at forstå og afkode komplekse lyde. Det kan gøre det nemmere at deltage i gruppesamtaler eller høre bedre i støjende restauranter.[ft] [ft]

Derfor er filosofien hos MED-EL at levere noget, der kommer så tæt som muligt på naturlig hørelse med vores cochleaimplantater. Vi ønsker at lydkvaliteten i vores cochleaimplantater kan matche lydkvaliteten ved naturlig hørelse. For at opnå det har vi brugt over 30 år på at udvikle en række unikke teknologier, som ingen andre cochleaimplantatsystemer kan matche. Hvordan? Ved at designe vores cochleaimplantater så de efterligner naturen mest muligt.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

"Mit ideelle cochleaimplantat ville være et, hvor høreoplevelsen er så naturlig, at man slet ikke 'opdager', at man har et implantat."

Dr. Peter Nopp
Director of Sound Coding Research, MED-EL

Det tætteste på naturlig hørelse

Hvad er naturlig hørelse?

Som du måske ved, så går lyden ved naturlig hørelse som vibrationer fra det ydre øre via de små knogler i mellemøret til det indre øre, der også kaldes for cochlea. Cochlea er et lille, væskefyldt, spiralformet organ, der er ansvarligt for at omdanne lydvibrationer til nervesignaler, som din hjerne kan opfatte som lyd.

Langs hele cochleas længde sidder der tusindvis af bittesmå hårceller. Hver enkelt hårcelle svarer til en bestemt lydfrekvens eller tonehøjde, og de fungerer ligesom en lyskontakt. Når lydbølger bevæger sig gennem cochlea, får de disse hårceller til at svinge frem og tilbage. Disse mekaniske svingninger fra spidsen af hårcellen udløser omgående et naturligt elektrisk nervesignal ved roden af denne hårcelle, ligesom en kontakt, der tænder for en lampe. Dette nervesignal bliver derefter omgående ledt videre langs den naturlige hørebane og frem til hjernen.

Når høretabet påvirker de sensoriske hårceller i det indre øre, kaldes det for et sensorineuralt høretab.

Om sensorineuralt høretab

Ved sensorineuralt høretab fungerer hårcellerne i det indre øre ikke længere. Sensorineuralt høretab kan forårsages af støjeksponering, genetiske faktorer, virusinfektioner og mange andre forhold.

Ved et mildt sensorineuralt høretab er det kun nogle af hårcellerne, som holder op med at fungere, så hørelsen er kun delvist gået tabt. I takt med at flere og flere hårceller holder op med at virke, bliver det sensorineurale høretab sværere og sværere. Dette er ofte tilfældet med progredierende sensorineuralt høretab hos voksne.

Som du kan se, bliver et sensorineuralt høretab forårsaget af, at disse sensoriske hårceller ikke fungerer korrekt. Men det er vigtigt at forstå, at disse hårceller blot er et enkelt skridt på vejen i den naturlige høreproces – og ved sensorineuralt høretab er alle de øvrige elementer i den naturlige hørebane intakte.


Det kan lyde underligt, men selv ved stærkt sensorineuralt høretab kan resten af de sarte strukturer i cochlea være sunde nok. Der ligger et ufatteligt indviklet netværk af nerveceller og bare venter på at blive genaktiveret. Hvis en stikkontakt er gået i stykker, behøver du ikke skifte alle strømkablerne i væggen – du skal bare udskifte kontakten. Og det er her, cochleaimplantater kommer ind i billedet.

"Et døvt øre er ikke et dødt øre! Den menneskelige hørenerve findes stadig efter hårcelletab og døvhed; hvilket er et held for de døve og implanterede."

Prof. Helge Rask-Andersen

Det tætteste på naturlig hørelse

Sådan virker cochleaimplantater

Et cochleaimplantatsystem består af en processor 1, som sidder på øret, og selve cochleaimplantatet 2. Et cochleaimplantat erstatter ikke din cochlea – i stedet er det designet til at forbigå de ikke-fungerende hårceller ved hjælp af præcis elektrisk stimulation. Et fleksibelt elektrodearray indføres i cochlea under et kirurgisk indgreb, hvorved der placeres en række elektriske kontakter tæt på hårcellerne.

Det tætteste på naturlig hørelse

Find ud af, hvordan CI-systemer virker


Hvordan kan elektriske impulser fra et cochleaimplantat erstatte naturlig hørelse?

Når en hårcelle aktiveres af en lyd ved naturlig hørelse, udløser det et naturligt elektrisk nervesignal. Disse naturlige elektriske signaler er faktisk den måde, alle vores nerver sender information til hjernen på – så i virkeligheden har alle en "elektrisk hørelse".

Når et cochleaimplantat leverer elektrisk stimulation, aktiverer det den nærmeste fungerende nervestruktur – for eksempel hørenervecellerne lige ved siden af de ikke-fungerende hårceller. Disse aktiverede nerveceller videresender omgående signalet hele vejen op langs den naturlige hørebane.

Det betyder, at uanset om signalet udgår fra en hårcelle eller fra en cochleaimplantatelektrode, så følger det samme rute til hjernen. Det er derfor, at cochleaimplantater er i stand til genskabe høresansen, selv hos personer som fuldstændig har mistet den.

Så hvad er den vigtigste faktor, når det gælder et cochleaimplantatsystems lydkvalitet? Du tror måske, at det er processoren, den del du bærer på øret, fordi den har mikrofonerne og "behandler" lydene. Men processoren er blot den første del af hørekæden.

Sandheden er, at hver eneste lyd, som du hører gennem et cochleaimplantat, går gennem det lillebitte elektrodearray, som er implanteret i din cochlea. Denne indviklede bro mellem teknologien og naturen er det sted, hvor lydene flyder fra et elektronisk implantatsystem til dine naturlige hørebaner.

Derfor er det at have det rigtige implantat og det rigtige elektrodearray så afgørende en faktor for, hvordan et cochleaimplantat lyder. Jo mere naturlig denne forbindelse i din cochlea er, desto mere naturlig bliver din høreoplevelse.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Du kan opgradere din processor, lige så ofte som du opgraderer din mobiltelefon, men implantatet – den del som indføres i cochlea – er en beslutning, der rækker mange år frem. Derfor er det vigtigt at vælge dit cochleaimplantatsystem på grundlag af implantatet, ikke processoren.
Det tætteste på naturlig hørelse

Hvad er lyd?

Hvis et cochleaimplantat samarbejder med vores naturlige høresystem, hvorfor siger nogle cochleaimplantatmodtagere så, at deres implantater lyder robotagtige, elektroniske eller forvrængede? En af de vigtigste faktorer, som har betydning for, hvordan lydene i et cochleaimplantatsystem lyder, er hvor tæt implantatet følger og genskaber cochleas naturlige funktion.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Hvor nøjagtigt cochleaimplantatet kan gengive opfattelsen af den naturlige tonehøjde er særlig vigtigt for lydkvaliteten. Det er vigtigt at forstå, at der er to hovedkomponenter i enhver lyd: Lydstyrke og frekvens eller tonehøjde.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det tætteste på naturlig hørelse

Det rigtige sted

Lad os se lidt på, hvordan din cochlea identificerer forskellige lydfrekvenser på forskellige steder.

Ved naturlig hørelse aktiverer hver enkelte specifikke tonehøjde eller frekvens altid en række tilhørende specifikke hårceller et bestemt sted i din cochlea. Du kan forestille dig et klaviatur, der strækker sig i hele cochleas længde, fra starten til enden. Det betyder, at højfrekvent fuglekvidder aktiverer hårcellerne i starten af din cochlea, mens en dybere hundegøen aktiverer hårceller længere oppe mod enden af cochlea.[ft]

Rent faktisk er koordineringen mellem sted og tonehøjde så præcis og pålidelig, at hvis du aktiverer en bestemt hårcelle, så vil din hjerne automatisk opfatte det som denne specifikke tonehøjde. Ligesom på et klaviatur, hvor der altid spilles den samme tone, når du trykker på den samme tangent.

Det er sådan, din hjerne forstår lydenes frekvens – opfattelsen af tonehøjde bestemmes af, hvilke hårceller der aktiveres.

Elektrodelængde og cochleadækning

For at give en nøjagtig opfattelse af en lyd skal du stimulere denne lydfrekvens på det rigtige sted i cochlea. Et elektrodearray i et cochleaimplantat skal være langt nok til at dække hele cochlea, op til 720°, så det kan stimulere det fulde naturlige spektrum af lydfrekvenser. Du kan ikke stimulere lydfrekvenserne nøjagtigt, hvis elektrodearrayet ikke dækker denne del af cochlea – det er som at prøve at trykke på klavertangenter, du ikke kan nå.[ft] [ft] [ft]

I modsætning til MED-EL bruger andre virksomheder kortere arrays, som generelt kun kan stimulere den første vinding i cochlea (op til 450°), nogle gange markedsført som hørezonen, hvilket betyder, at kun høje og mellemhøje frekvenser kan stimuleres.[ft] [ft] [ft]

Hvis et cochleaimplantat bare ignorerede alle de frekvenser, som det ikke kunne nå, så ville du mangle virkelig mange dagligdags lyde, som f.eks. en hunds gøen ved 300 Hz. I stedet flytter disse systemer simpelthen alle de manglende lyde til den del af cochlea, som de kan nå. Det betyder, at hundens gøen ville have en meget højere frekvens, tættere på 800 Hz. 

En markant opadgående forskydning af frekvenserne får ofte lydene til at blive "metalliske", hvilket betyder, at de lyder tynde, skrattende og mangler dybde. Det skyldes, at man mangler de lave frekvenser, som tilfører dybde og fylde til lydene.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det tætteste på naturlig hørelse

Gå ikke glip af halvdelen af din cochlea

Hos MED-EL er filosofien at aktivere en så naturlig hørelse som muligt med vores cochleaimplantater. Derfor benytter vores cochleaimplantater elektrodearrays, som er lange nok til at dække hele cochlea – fra de lave frekvenser som hundegøen til de høje toner som fuglekvidder og alt andet ind imellem. Det er kun muligt, fordi vores arrays er særligt bløde og fleksible, så de kan indføres sikkert og dybere i cochlea.

Vores arrays fås i det mest omfattende sortiment af længder, så din kirurg kan vælge det array, der passer optimalt til din unikke cochlea. Det gør det muligt at stimulere det bredeste spektrum af lyde på deres naturlige sted i cochlea. [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Hvor langt er langt nok for et elektrodearray til et cochleaimplantat? De naturlige hørenervestrukturer løber omkring to vindinger i cochleas spiralform, så elektrodearrayet skal dække halvanden til to vindinger (540°–720°) for at sikre fuld dækning af cochlea.

Det er nøglen til en mere naturlig lydkvalitet med et cochleaimplantat. Omfattende forskning har vist, at denne nøjagtige koordinering mellem sted og tonehøjde er den eneste pålidelige metode til at sikre en mere præcis opfattelse af tonehøjde med et cochleaimplantat.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det er grunden til, at elektrodearrayet bør betragtes som den vigtigste del af dit cochleaimplantat – det danner grundlaget for hver eneste lyd, du hører gennem dit cochleaimplantat.

Hvad så med perimodiolare elektrodearrays, der markedsføres som værende "tættere på hørenerven"?

En af de mest almindelige udformninger af elektrodearrayet i et cochleaimplantat fra andre virksomheder er det perimodiolare elektrodearray, der er designet til at dække den første vinding af cochlea, op til 450°. Disse kortere arrays markedsføres som "tættere på hørenerven".

Hørenerven er din auditive nerve. I cochlea er hørenerven udformet lidt ligesom et juletræ: grenenes spidser er de enkelte nervefibre, som når frem til dine hårceller, mens området tættere på stammen kaldes for spiralganglien, som fortsætter videre til hørenerven. Perimodiolare arrays er viklet tættere på cochleas centrum, så de har en tendens til at stimulere spiralganglien frem for fiberspidserne.

Selv om denne egenskab ofte markedsføres som en fordel, er det faktisk i højere grad en nødvendighed affødt af designets basale funktion. Hvis disse perimodiolare arrays ikke er tæt nok på spiralganglien, kan der opstå et markant ydelsestab. Elektrodekontakterne sidder med kort indbyrdes afstand, så der kan opstå problemer med overlappende stimulation, hvis de ikke er tæt nok på cochleas centrum.[ft]

Men vigtigst af alt, så har opfattelsen af tonehøjde intet at gøre med, hvor tæt elektroden befinder sig på cochleas centrum. Hårcellernes nervefibre og spiralganglien deler præcis det samme kort over sted-tonehøjde frem til omkring to vindinger. Dermed betyder "tættere på hørenerven" bestemt ikke en "mere naturlig lydkvalitet". Nerverne i din albue er tættere på hjernen end dine fingerspidser, men selvfølgelig har dine fingerspidser mere præcision. Og hvis man mangler elektrodedækning for halvdelen af disse naturlige hørenervestrukturer, kan man så helt ærligt kalde det "tættere på hørenerven"? Det er derfor, at elektrodelængde er så afgørende et punkt.[ft]

Det påstås også, at disse elektroder "skyder genvej" i cochlea og dermed kan stimulere lige så meget som længere arrays. Det er overhovedet ikke understøttet af klinisk evidens – postoperativ scanning viser konsekvent, at disse arrays kun dækker den første vinding i cochlea.


Hvad med antallet af elektrodekontakter? Er 22 bedre end 12?

I din udforskning af cochleaimplantater kan du have hørt, at "22 aktive kontakter er bedre end 12" om et elektrodearray. Det lyder bestemt som et logisk argument, fordi elektrodekontakten er den del, hvor implantatet stimulerer cochlea. Stimulationsbanen kaldes ofte for en "elektrodekanal". Der er dog to ting, du skal overveje. Er implantatsystemet begrænset til fysiske elektrodekanaler, eller er implantatet avanceret nok til at skabe virtuelle kanaler, og hvor er elektrodekontakterne placeret i cochlea?

MED-EL op til 250 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_MED-EL

Mere avancerede cochleaimplantatsystemer kan bruge parallel eller koordineret sekventiel stimulation på to eller flere elektrodekontakter. Ved præcist at koordinere stimulationen mellem to tilstødende elektrodekontakter bliver det muligt at skabe yderligere "virtuelle" elektrodekanaler, der fungerer ligesom ekstra elektrodekontakter mellem disse to faktiske fysiske elektrodekontakter. Nerverne udløses der, hvor stimulationsstrømmen er kraftigst, så du kan skabe lokaliserede spidsværdier ved at forskyde balancen mellem elektrodekontakterne. Det betyder, at behovet for talrige fysiske elektrodekontakter erstattes effektivt af disse virtuelle elektrodekontakter.[ft]

Det gør det muligt for et MED-EL-implantat med 12 fysiske elektrodekanaler at stimulere op til 250 virtuelle kanaler i cochlea, som kan levere en rig, fyldig høreoplevelse, der ikke begrænses af antallet af elektrodekontakter. Et godt billede på dette er, at man godt kan spille på samtlige klaverets tangenter, selv om man kun har 10 fingre. Hvis du kan nå begge ender, så kan du også nå områderne indimellem. Denne effektive teknologi er del af vores standard lydkodningsteknologi FineHearing.

Andre systemer op til 22 kanaler

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_Competition

Hvis et implantat på den anden side har 22 kontakter, men ikke er designet til at skabe virtuelle kanaler, så minder det mere om kun at kunne trykke på 22 klavertangenter. Og med disse implantaters aktuelle lydkodningsstrategier er kun de 8 ud af de 22 elektroder aktive i et givent øjeblik, så det med de "fleste aktive elektroder" stemmer faktisk ikke. Det er muligt at levere acceptable resultater med et sådant design, men man kan bestemt ikke kalde det mere avanceret, bare fordi det har flere elektrodekontakter. Flere elektrodekontakter på et kort array kan også gøre arrayet stivere og mere tilbøjeligt til at beskadige din cochleas naturlige strukturer.[ft]

Men vigtigst af alt så har det betydning, hvor elektrodekontakterne sidder. Hvis du har 16 eller 22 fysiske elektrodekanaler, men de kun dækker den første halvdel af cochlea, så vil halvdelen af det naturlige frekvensinterval mangle. Selv om du rent teoretisk sætter 1.000 elektrodekontakter på et implantat, bliver resultatet det samme, hvis arrayet kun dækker halvdelen af cochlea. Den unaturlige "metalliske" lyd forårsages af den opadgående frekvensforskydning, ikke af et begrænset antal fysiske elektrodekontakter.


Du har måske hørt, at elektrodearrayet er uden betydning, fordi din hjerne blot vil tilpasse sig og korrigere eventuelle uoverensstemmelser. Men talrige studier har vist, at selv efter mange års erfaring kan brugere af cochleaimplantater med korte elektrodearrays ikke tilpasse sig pålideligt nok til at korrigere uoverensstemmelser. 

Og vigtigst af alt: hvorfor fremtvinge en tilpasning, hvis det ikke er nødvendigt? Det er derfor, MED-EL's mål lige fra starten er at levere et lydsignal så tæt på det naturlige. Vi ønsker at lade din hjerne fokusere på at finjustere din lytteoplevelse og forbedre dine muligheder i mere udfordrende miljøer.[ft] [ft] [ft]

Det tætteste på naturlig hørelse

Den rigtige timing

I den anden vinding i cochlea foregår der en anden type lydkodning, som giver endnu mere præcision ved naturlig hørelse. Ud over stedkodningen, som vi har beskrevet ovenfor, benytter den anden vinding i cochlea tids- og hastighedskodning. Stedkodningen er grundlæggende baseret på, hvilken hårcelle der aktiveres, mens hastighedskodning ser på, hvor hurtigt eller langsomt hårcellen aktiveres og deaktiveres af en lydbølge.

Det betyder, at du er nødt til at være det rigtige sted og have den rigtige timing.

Hvorfor er hastighedskodning vigtigt?

I denne naturlige hastighedskodning er nervesignalets timing sammenkoblet med lydbølgens timing. For eksempel vil en hunds gøen ved en frekvens på 120 Hz få hårcellen på stedet for 120 Hz i cochlea til at udløse 120 nervesignaler per sekund. Din hjerne kan dermed præcist opfatte dette som en 120 Hz lyd.

Denne hastighedskodning er særligt vigtig for lydkvaliteten i cochleaimplantater, fordi hastighedskodningen i den anden vinding kan tilsidesætte stedkodningen. Selv om du befinder dig det rigtige sted, så skal du stadig have den rigtige timing.

Hvis man f.eks. til en 120 Hz lyd stimuleret det rigtige sted i cochlea anvender en standardmæssig fast stimulationsrate på 800 elektriske impulser per sekund, så vil du aktivere nervecellerne til at sende signaler 800 gange per sekund, og din hjerne ville formentlig tolke dette som en opadgående forskydning i tonehøjde, tættere på en lydsignal omkring 800 Hz. Og det vil naturligvis få en unaturlig effekt på lydkvaliteten, hvilket nogle gange beskrives som "tonehøjdeforvirring".[ft] [ft] [ft]


Hvorfor går MED-EL så højt op i disse meget præcise detaljer i cochlea? Med de lange elektroder fra MED-EL kan du opnå det bredeste interval af naturlige frekvenser, frem til den anden vinding, hvor denne hastighedskodning er vigtig for at give mulighed for at komme så tæt på naturlig hørelse som muligt.

For andre virksomheder, der kun tilbyder korte elektrodearrays, som kun dækker halvdelen af cochlea, betyder denne hastighedskodning ikke noget, fordi de som regel ikke kan nå ind i cochleas anden vinding. Og uden muligheden for at tilbyde en præcis hastighedskodning ville det heller ikke give nogen mening for andre systemer at have længere elektroder, fordi de formentlig stadig ikke ville være i stand til at opfange præcise opfattelser af tonehøjde ved de lavere frekvenser.[ft] [ft] [ft]

Det tætteste på naturlig hørelse

FineHearing

Hvis du kan kombinere nøjagtige oplysninger om sted og timing, kan du også levere noget, der ligger meget tæt på en naturlig opfattelse af tonehøjde. Det er grunden til, at vi har udviklet vores unikke hastighedsmatchede teknologi FineHearing.

FineHearing er den eneste lydkodning til cochleaimplantater, som omgående tilpasser stimulationshastigheden for elektrodekontakterne i den anden vinding for at matche de naturlige frekvenser ved de indkommende lyde.

Ved at kombinere lange elektrodearrays med FineHearing kan du opnå en mere præcis og mere naturlig stimulation af hele cochlea. Dette er designet med henblik på at give den mest naturlige høreoplevelse med et cochleaimplantat.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Det tætteste på naturlig hørelse

At have næsten naturlig hørelse er en fordel ved lytning i hverdagen. Dine yndlingslyde kan lyde mere naturlige og velkendte. Mange af vores modtagere fortæller, at de kan nyde musik, hvilket ville være meget vanskeligt, hvis de oplevede en unaturlig lydkvalitet.

En mere naturlig lydkvalitet betyder også, at vi kan anvende vores utrolige naturlige høresystem, sådan som det er tiltænkt. Det kan gøre det lettere for hjernen at fortolke komplekse lyttemiljøer, så du hører bedre i støjende omgivelser.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

  • Meget tæt på naturlig lydkvalitet
  • Udnyttelse af den naturlige cochleas fulde potentiale
  • En rigere, fyldigere høreoplevelse
  • Mere naturlig musikkvalitet/-opfattelse
  • Bedre hørelse i både fredelige og støjende miljøer
  • Forbedret lydlokalisering
Det tætteste på naturlig hørelse

Hvordan lyder et MED-EL-cochleaimplantat?

Ligesom at lære at spille på et musikinstrument, kræver det tid, øvelse og tålmodighed at lære at høre med et cochleaimplantat. Hver enkelt persons høreoplevelse vil være forskellig. På selve aktiveringsdagen hører mange modtagere kun biplyde eller ukendte lyde, mens andre allerede er i stand til at forstå tale. Men heldigvis er indsatsen umagen værd, for cochleaimplantater kan effektivt genskabe muligheden for at høre livets lyde.

Mange cochleaimplantatsystemer kan levere rimelige taleforståelighedsscorer, navnlig i rolige miljøer. Mens hos MED-EL mener vi ikke, at et cochleaimplantat bør standse ved "godt nok". I stedet for kun at teste om modtagerne kan forstå ord i en testkabine, så ønsker vi at vide, at de oplever optimal hørelse i dagligdagen.

Så hvor nyttigt er deres MED-EL-cochleaimplantat, og hvor tæt på naturlig er deres høreoplevelse?

Vi har spurgt mere end 100 af MED-EL's CI-brugere om, i hvor høj grad de føler sig enige i følgende udsagn på en skala fra 0/10 (= "meget uenig") til 10/10 (= "helt enig"). Du kan se de sammenlagte resultater herunder.[ft]

Brug af telefonen

7,5/10

Jeg hører godt i telefonen med min processor.

7,6/10

Jeg føler mig sikker, når jeg bruger telefonen med min processor.

Musiklytning

7,5/10

Musik lyder naturligt.

7,7/10

Jeg nyder at lytte til musik med mit cochleaimplantatsystem.

Følge med i samtaler

8,1/10

Tale lyder naturligt og er forståelig.

8,9/10

At lytte til en talende person i et roligt miljø kræver ikke meget koncentration.

7,2/10

Jeg kan følge med i en samtale, selv om der er baggrundsstøj (f.eks. til en fest/på en restaurant).

Generel høreoplevelse

8,0/10

Angiv en værdi for lydkvaliteten i din processor, f.eks. i forbindelse med musik, udeliv eller samtaler.

Erfaringer fra det virkelige liv

Som du kan se, kan cochleaimplantater tilbyde langt mere end blot at være i stand til forstå talte ord. Med MED-EL kan dit cochleaimplantat betyde, at du kan nyde en livlig samtale, besvare et telefonopkald med selvsikkerhed og genopdage den musik, du holder af.

At opleve mere naturlig hørelse kan hjælpe dig med at genskabe et selvstændigt og uafhængigt liv, give dig selvtillid til at møde nye udfordringer og opleve glæden ved at føle ægte samhørighed med dine venner og familie.

Meludia
Meludia

Gratis musiktræning med Meludia

Du kan udvikle dine lyttefærdigheder med Meludia - dette sjove og underholdende musik træningsmateriale er ideelt for høreimplantatbrugere på alle niveauer. myMED-EL brugere får 12 måneders gratis adgang.

Tilmeld dig nu

Tilbuddet er muligvis ikke gyldigt i alle lande grundet lokale love og regulativer.

Det tætteste på naturlig hørelse

Hvorfor MED-EL: Et liv med hørelse

Hvorfor vælge MED-EL? Som vi har set, adskiller vores unikke filosofi om at komme tættere på det naturlige, når det gælder lydkvalitet, MED-EL fra alle andre cochleaimplantatsystemer.

Men der er så mange andre grunde til, at vores modtagere elsker deres MED-EL-implantatsystemer: dokumenteret pålidelighed, trådløs forbindelse, trådløs opladning, bimodal matchning, alt-i-en-processorer og meget mere.

  • Det tætteste på en naturlig høreoplevelse
  • Dokumenteret pålidelighed
  • En støttende partner for livet
Men det vigtigste er, at vi altid er klar til at støtte og hjælpe dig. Hos MED-EL forstår vi, at et implantat er et valg for livet, så vi føler os forpligtet til altid at stå ved din side.
Det tætteste på naturlig hørelse

Her for dig

Hos MED-EL har vi forbundet familier med livsændrende høreimplantater i mere end 30 år. Vi forstår, at et høretab kan være svært for dig og hele din familie. Derfor har drivkraften bag MED-EL altid været én bestemt ting: Et brændende ønske om at hjælpe mennesker med høretab.

Sådan har det været lige siden 1977, hvor vores CEO Dr. Ingeborg Hochmair udviklede det moderne cochleaimplantat sammen med sin mand Erwin. I dag har vi over 2.700 medarbejdere i mere end 135 lande, og vi er stadig styret af grundlæggernes urokkelige principper.

Vores dedikerede supportnetværk og lokale plejespecialister sikrer, at vores modtagere altid er i gode hænder. Og når vi udvikler ny teknologi, sørgervi altid for, at den er kompatibel med ældre implantater, så alle kan få fordel af den. Når det gælder MED-EL, ved vores modtagere, at de altid kan regne med et helt liv med bedre hørelse.

Når du er klar til at tage de næste skridt, så er vi parat til at følge dig hele vejen gennem processen.Kontakt os

Din forespørgsel og dine kontaktoplysninger bliver sendt til den nærmeste MED-EL-afdeling eller en certificeret partner i dit land. MED-EL bruger de oplysninger, som du angiver i denne formular, til at kontakte dig og til at tilbyde dig opdateringer og markedsføringsmateriale. Angiv venligst alle de måder, som du gerne vil kontaktes på:

Du kan når som helst skifte mening ved at klikke på linket til opsigelse af abonnement nederst i de e-mails, vi sender til dig, eller ved at kontakte os på marketing@medel.com. Vi behandler dine oplysninger med respekt. Du kan få yderligere oplysninger om vores retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger på siden Fortrolighedspolitik. Ved at klikke herunder erklærer du dig indforstået med, at vi må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med disse betingelser.