RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Forbindelsesindstillinger

RONDO 3-processor
Opret forbindelse til din telefon og høretekniske hjælpemidler for tydeligere, støjfri lytning.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.