RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Grundlæggende pleje og vedligeholdelse

Din processor er konstrueret til at være holdbar og pålidelig. Når den behandles med omtanke, vil den fungere i lang tid.

  • Aftør omhyggeligt de udvendige dele af processoren med en fugtig klud mindst en gang om ugen, og lad dem tørre helt.
  • Rengør ikke processoren i eller under vand, og brug ikke aggressive rengøringsmidler.
  • Det skal sikres, at der ikke løber vand ind i processoren via stikkene.
  • Rengør ikke coverets beskyttende membraner for at undgå at beskadige dem.
  • Brug en vatpind og en lille smule rensesprit, hvis det er nødvendigt at rengøre kontakterne i stikket. Aftør forsigtigt kontakterne efter rengøring.
    Rør ikke stikkenes kontakter.
  • Hverken processoren eller andre dele af systemet må tørres i et tørresæt.
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.