Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

TV

Du kan bruge AudioLink sammen med dockingstationen for bedre at kunne høre TV-lyden på tværs af et lokale.

AudioLink RCA-kabelAudioLink dockingstation
1

Tilslut dockingstationen til dit TV ved hjælp af det medfølgende RCA-kabel.

2

Åbn gummiafdækningen, og anbring AudioLink i dockingstationen.

3

Tænd for TV'et for at starte streamingen.

!

Som standard er dit lydindgangssignal en blanding af TV-signalet og processorens mikrofonsignal. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke på Mix-knappen eller ved hjælp af appen AudioKey 2.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.