Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Samling af AudioLink

Samling af AudioLink
1

Forbind batterienheden og hovedenheden; start ved bunden.

2

Pres de to dele sammen, indtil batterienheden klikker fuldstændigt på plads i hovedenheden.

AudioLink grøn lampe blinker
3

Statuslampen begynder at pulsere for at vise, at din AudioLink er klar til brug.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.