Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Opladning af AudioLink

AudioLink åbn gummilåg til stik
1

Åbn gummiafdækningen.

AudioLink indsæt micro-USB
2

Sæt mikro-USB-kablet i ladestikket. Tilslut USB-strømadapteren til en stikkontakt. Du kan også bruge AudioLink-dockingstationen til at oplade batteriet.

AudioLink lamper
3

Statuslampen lyser orange under opladningen. Når statuslampen skifter til grønt, er AudioLink fuldt opladet.

!

AudioLink leveres med et batteri, som kun er delvist opladet. Vi anbefaler, at du oplader batteriet helt, før du bruger AudioLink.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.