Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Telefonsamtaler

AudioLink kan bruges til almindelige telefonsamtaler, men også til VoIP-tjenester såsom Skype eller FaceTime.

AudioLink streaming
1

Kontrollér, at AudioLink er parret med din telefon eller en anden Bluetooth®-enhed.

 
2

Brug fastgørelsesclipsen eller sikkerhedsremmen for at anbringe AudioLink tæt på munden.

 
3

Hvis du vil ringe op, vælger du et telefonnummer eller en kontaktperson i din telefon, som du plejer. Lyden fra din telefon vil herefter blive streamet til din processor.

!
Som standard er dit lydindgangssignal en blanding af AudioLink-signalet og processorens mikrofoner. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke på Mix-knappen eller ved hjælp af appen AudioKey 2.

 

AudioLink hovedknap
4

Hvis du modtager en telefonsamtale, 5 vil ringetonen blive streamet til din processor. Tryk på hovedknappen én gang for at modtage opkaldet. Tryk på hovedknappen i cirka 2 sekunder for at afvise opkaldet.

 
5

Du afslutter et aktivt telefonopkald ved at trykke én gang på hovedknappen.


Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.