Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Parring med din processor

AudioLink lamper
1

Sluk for processoren.

2

Tænd for AudioLink, og kontrollér at den er i standby-tilstand. Kun statuslampen (orange eller grøn) skal være tændt.

AudioLink parring
3

Anbring spolen (til bag-øretprocessorer) eller single-unitprocessoren på oversiden af AudioLink, cirka over lydstyrkeknappen.

4

Tænd for processoren.

AudioLink forbundet
5

Når processoren er blevet korrekt parret, lyser venstre og højre tilslutningssymbol op samtidigt. Din processor er nu klar til at modtage lyd fra AudioLink.

!

Hvis du er bilateral bruger, skal din audiolog sørge for, at processorerne bliver korrekt programmeret for højre og venstre side.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.