Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Brug af fjernmikrofon

AudioLink kan bruges som fjernmikrofon, således at den streamer lyd fra omgivelserne direkte til din processor. Denne funktion kan både bruges i gruppesammenhænge og ved personlige samtaler.

AudioLink mikrofon
1

Tryk på Mic-knappen for at påbegynde streamingen.

!
Som standard kommer dit lydindgangssignal udelukkende fra AudioLink-fjernmikrofonen. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke på Mix-knappen eller ved hjælp af appen AudioKey 2.

 

 
2
Mic-knappen lyser op for at vise, at fjernmikrofonen er aktiveret.

 

AudioLink dockingstation
3

For at sikre fjernmikrofonen en effektiv placering under gruppesamtaler kan du placere AudioLink i dockingstationen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.