Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Brug af AudioLink med AudioKey 2

Appen AudioKey 2 giver dig mulighed for at styre din processor direkte fra telefonen.

Nogle processorer er direkte kompatible med AudioKey 2, mens andre opretter forbindelse til AudioKey 2 via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey 2


SONNET 2

SONNET 2 EAS

RONDO 3

Kompatibel med AudioKey 2 via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Hvis din processor er kompatibel med AudioKey 2 via AudioLink, skal du følge nedenstående vejledning for at bruge appen.

AudioLink - Telefon BluetoothAudioLink - appen AudioKey 2
1

Hvis du ikke allerede har appen AudioKey 2 installeret på din telefon, kan du downloade den fra App Store.

2

Sørg for, at der er oprettet Bluetooth®-forbindelse mellem AudioLink og din telefon.

3

Åbn AudioKey 2.

!

Læs brugervejledningen til AudioKey 2 for en mere detaljeret beskrivelse af appen og dens ekstrafunktioner.


Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.