Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Pardannelse med din Bluetooth®-enhed

 
1

Tænd for AudioLink, og kontrollér at den er i standby-tilstand. Kun statuslampen skal være tændt.

AudioLink parring med Bluetooth-enhed
2

Tryk samtidigt på Mix-knappen og Mic-knappen i 2 sekunder for at aktivere Bluetooth®-pardannelsestilstand.

AudioLink Bluetooth
3

Bluetooth®-symbolet blinker for at vise, at AudioLink er klar til at blive parret.

AudioLink parring med telefon
4

Kontrollér, at Bluetooth® er aktiveret på din enhed, og søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

5

Vælg “MED-EL AudioLink”, og start pardannelsen.

6

Hvis du bliver bedt om en sikkerhedsnøgle, så indtast “0000”

!

Hvis der ikke er dannet par med en enhed inden for 60 sekunder, vil AudioLink ikke længere være i Bluetooth®-pardannelsestilstand.

AudioLink Bluetooth
7

Når AudioLink og din Bluetooth®-enhed er blevet parret korrekt, vil Bluetooth®-symbolet holde op med at blinke og pulsere langsomt.

AudioLink streaming
8

Så snart AudioLink begynder at streame til din processor, vil venstreog/eller højre tilslutningssymbol på hovedknappen pulsere langsomt for at vise, at lyden streames til venstre processor, højre processor eller begge processorer.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.