Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Brug af AudioLink med AudioKey

Appen AudioKey giver dig mulighed for at styre din processor direkte fra telefonen.

Nogle processorer kan tilslutte til AudioKey via AudioLink. Andre processorer kan tilslutte til AudioKey via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibel med AudioKey via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Hvis din processor er kompatibel med AudioKey via AudioLink, skal du følge nedenstående vejledning for at bruge appen.

AudioLink - Telefon BluetoothAudioLink - appen AudioKey
1

Hvis du ikke allerede har AudioKeyappen installeret på din telefon, kan du downloade den fra App Store.

2

Sørg for, at der er oprettet Bluetooth®-forbindelse mellem AudioLink og din telefon.

3

Åbn AudioKey.

!

Læs brugervejledningen til AudioKey for en mere detaljeret beskrivelse af appen og dens ekstrafunktioner.


Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.