Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Sådan tændes/slukkes AudioLink

AudioLink hovedknap
1

Tryk på hovedknappen i cirka 2 sekunder for at tænde for AudioLink.

AudioLink lamper
2

Statuslampen lyser grønt eller orange for at vise, at AudioLink er tændt.

 
3

Tryk på hovedknappen i cirka 2 sekunder for at slukke for AudioLink.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.