Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioLink. 

Adskillelse af AudioLink

AudioLink indsæt åbningsværktøj
1

Indsæt åbningsværktøjet i rillen.

AudioLink frigørelse
2

Lad værktøjet glide hele vejen rundt om kabinettet, indtil hovedenheden og batteriet er adskilt. Vrid ikke i værktøjet, mens du åbner AudioLink, for at undgå at beskadige kabinettet.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.