SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Aktivera och avaktivera SAMBA 2 GO

SAMBA 2 GO – grön indikatorlampa
1

För att aktivera SAMBA 2 GO, tryck på flerfunktionsknappen tills den gröna lysdioden tänds. Detta tar cirka 2 sekunder.

2

För att avaktivera SAMBA 2 GO, tryck på flerfunktionsknappen tills den gröna lysdioden långsamt släcks.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.