SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Använda fjärrmikrofoner

SAMBA 2 GO kan anslutas till FM-system eller fjärrmikrofoner så att du kan höra bättre i svåra miljöer.

 
SAMBA 2 GO – koppla in FM-sändaren 
1

Sätt i 3-stiftskontakten i FM-porten på SAMBA 2 GO.

2

Aktivera fjärrmikrofonen eller FM-sändaren enligt tillverkarens anvisningar.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.