SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Strömma med SAMBA 2 GO.

Telefoner, TV-apparater, FM-system – du kan ansluta SAMBA 2 GO till nästan vilken enhet som helst! SAMBA 2 GO kommer sedan att skicka ljudet trådlöst från dessa enheter direkt till din audioprocessor.

 
SAMBA 2 GO – strömningsljud 

Ljudströmningsfunktioner

Dessa funktioner kan användas medan du strömmar från valfri enhet.

 
SAMBA 2 GO – flerfunktionsknapp 
1

För att börja strömma från en Bluetooth-enhet, börja spela upp ljud på enheten.

2

För att börja strömma från en enhet som anslutits via en kabel eller FM-mottagare, sätt enhetens kontakt i SAMBA 2 GO.

3

För att sluta strömma från en enhet eller FM-mottagare, tryck på flerfunktionsknappen i 1–2 sekunder till den blå lysdioden släcks.

SAMBA 2 GO – volymknappar 
4

För att ändra volymen, tryck på den övre eller nedre volymknappen.

5

För att sätta på ljudet för mikrofonerna eller sätta dem på ljudlöst, tryck på både den övre och nedre volymknappen samtidigt i cirka 1 sekunder. Du kommer nu endast att höra ljud från din ljudenhet.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.