SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Strömning med SAMBA 2 GO

Telefoner, TV-apparater, FM-system – du kan ansluta SAMBA 2 GO till nästan vilken enhet som helst! SAMBA 2 GO kommer sedan att skicka ljudet trådlöst från dessa enheter direkt till din audioprocessor.

 
SAMBA 2 GO – strömningsljud 

Ljudströmningsfunktioner

Dessa funktioner kan användas medan du strömmar från andra enheter.

 
SAMBA 2 GO – flerfunktionsknapp 
1

Starta ljuduppspelning på enheten för att börja strömma från en Bluetooth®-enhet.

2

Sätt i enhetens kontakt i SAMBA 2 GO för att börja strömma från en enhet ansluten via sladd eller FM-mottagare.

3

Tryck på flerfunktionsknappen i 1–2 sekunder tills den blå lysdioden släcks för att sluta strömma från en enhet eller FM-mottagare.

SAMBA 2 GO – volymknappar 
4

Tryck på övre eller nedre volymknappen för att ändra volym.

5

Tryck på de övre och nedre volymknapparna samtidigt i 1 sekund för att ställa audioprocessorns mikrofoner på ljudlöst. Du kommer nu att höra ljud från din ljudenhet.


Ordmärket Bluetooth och dess logotyper tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och all användning av dessa märken under MED-EL GmbH sker på licens. Andra varumärken eller varunamn tillhör respektive ägare.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.