SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Ringa telefonsamtal

Du kan använda SAMBA 2 GO för telefonsamtal som är handsfree – mikrofonen på SAMBA 2 GO kommer att överföra din röst till de(n) andra personen/personerna i samtalet.

 
SAMBA 2 GO – bluetooth ansluten
1

Se till att SAMBA 2 GO är parkopplad till din telefon eller en annan Bluetooth-enhet.

!

Om ljudet inte strömmas automatiskt, koppla bort alla andra ljudenheter från SAMBA 2 GO. Tryck sedan kort på både övre och nedre volymknappen samtidigt för att etablera anslutningen manuellt.

SAMBA 2 GO – ringa ett samtal 
2

Välj numret eller kontakten i din telefon precis som vanligt när du ska ringa. Ljudet från din telefon kommer automatiskt att strömmas till din audioprocessor.

SAMBA 2 GO – flerfunktionsknapp 
3

Om du får ett samtal kommer ringsignalen att strömmas till din audioprocessor och den blå lysdioden kommer att blinka. För att ta emot samtalet, tryck kort på flerfunktionsknappen.

4

För att avvisa samtalet, tryck på flerfunktionsknappen i över 2 sekunder.

!

För att påbörja eller avsluta samtal kan du även använda din telefons svars- och avvisningsknappar.

5

Tryck kort på flerfunktionsknappen för att avsluta ett pågående samtal.

6

För att sluta strömma telefonsamtalet genom SAMBA 2 GO, dubbeltryck på flerfunktionsknappen. Samtalet kommer nu att höras via din telefons högtalare. Dubbeltryck på flerfunktionsknappen för att börja strömma genom SAMBA 2 GO igen.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.