SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Ladda SAMBA 2 GO

Om SAMBA 2 GO har en blinkande orange lysdiod är batteriet lågt och behöver laddas.

 
SAMBA 2 GO – koppla in USB-sladd 
1

Sätt in USB-sladden i USB-porten.

2

Koppla in den andra änden i strömadaptern och sedan i ett vägguttag.

SAMBA 2 GO – orange indikatorlampa 
3

Den orangefärgade lysdioden kommer att lysa under laddningen. När den gröna lysdioden tänds är SAMBA 2 GO helt laddad. Detta tar cirka 2 timmar.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.