SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Justera inställningar

SAMBA 2 GO hjälper dig att justera din audioprocessors inställningar som tidigare definierats av din audionom eller vårdgivare.

 
SAMBA 2 GO – volymknappar 
1

För att justera volymen, tryck på de övre eller nedre volymknappen en gång i taget för att gradvis ändra volymen. Alternativt trycker du på och håller ned knappen tills du når önskad volym.

2
För att sätta på ljudet för mikrofonerna eller sätta dem på ljudlöst, tryck på både övre och nedre volymknappen samtidigt i cirka 2 sekunder.

 

SAMBA 2 GO – flerfunktionsknapp 
3

För att byta program, tryck på flerfunktionsknappen i 1–2 sekunder och släpp. Upprepa tills du kommer till önskat program.

!

Denna funktion är inte tillgänglig när du strömmar ljud med SAMBA 2 GO.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.