SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Parkoppling till din audioprocessor

Du behöver endast parkoppla din audioprocessor till SAMBA 2 GO en gång. Därefter kommer anslutningen att etableras automatiskt när både din audioprocessor och SAMBA 2 GO är aktiverade. Om du är en bilateral användare kan du parkoppla båda audioprocessorerna samtidigt.

 
SAMBA 2 – öppna batterifacket 
1

Avaktivera din audioprocessor.

2

Se till att din SAMBA 2 GO är avaktiverad. Lägg den runt din hals.

SAMBA 2 GO – grön indikatorlampa
3

Tryck på flerfunktionsknappen på SAMBA 2 GO tills den gröna lysdioden tänds. Den gröna lysdioden kommer att blinka medan den söker efter audioprocessorer i närheten.

SAMBA 2 – stänga batterifacket 
4

Aktivera audioprocessorn medan den gröna lysdioden blinkar.

5

Parkopplingen är avslutad när den gröna lysdioden slutar blinka, lyser i 5 sekunder och sedan släcks.

Endast under den första aktiveringen börjar den blå lysdioden nu att blinka för att visa att SAMBA 2 GO är redo att parkopplas till en Bluetooth-enhet.

Om du vill parkoppla en Bluetooth-enhet, gå till ”Parkoppling till din Bluetooth-enhet”.
Om du inte vill parkoppla en Bluetooth-enhet just nu, tryck på flerfunktionsknappen så att den blå lysdioden slutar blinka.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.