SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Parkoppling till din Bluetooth-enhet

SAMBA 2 GO kan parkopplas till telefoner, TV-apparater, surfplattor och många andra enheter som har den trådlösa teknologin Bluetooth®. Varje Bluetooth-enhet måste parkopplas en gång till SAMBA 2 GO. Därefter etableras anslutningen automatiskt när SAMBA 2 GO aktiveras och Bluetooth-enheten är inom räckvidd.

 
SAMBA 2 GO – grön indikatorlampa 
1

Aktivera SAMBA 2 GO och din Bluetooth-enhet.

SAMBA 2 GO – blå indikatorlampa 
2

Tryck på flerfunktionsknappen och den övre volymknappen samtidigt tills den blå lysdioden blinkar. Detta tar cirka 5 sekunder.

SAMBA 2 GO – ansluta bluetooth 
3

Se till att Bluetooth har aktiverats på din enhet. Sök efter andra Bluetooth-enheter och välj SAMBA 2 GO.

4

Om det efterfrågas, anger du PIN ”0000”.

5

Parkopplingen är avslutad när den blå lysdioden slutar blinka, lyser i 5 sekunder och sedan släcks.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.