SAMBA 2 GO

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SAMBA 2 GO.

Översikt

SAMBA 2 GO – översikt 
1

Port för ljudenheter

2

Port för FM-mottagare

3

Återställningsknapp

4

USB-port

5

Halsslinga

6

Flerfunktionsknapp

7

Mikrofonöppningar

8

Volymknappar

9

Lysdioder som ger statussignaler (blå, grön, orange)

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.