Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adaptern

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream-adaptern.

Strömning av ljud

AudioStream-adaptern inpluggad
1

Se till AudioStream-adaptern är inpluggad i din RONDO 3.

Parkoppling av AudioStream-adaptern till din mobiltelefon
2

Kontrollera att din AudioStream-adapter är parkopplad till din enhet och att en Bluetooth®-anslutning har upprättats.

3

Använd önskad applikation för att spela upp ljud, som till exempel musik och videor.

4

Ljud från din mobila enhet kommer att streamas direkt till din RONDO 3.

5

Om du vill ändra ljudstyrkan från AudioStream-adaptern är det bara att justera volymen på din mobil.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Se användarhandboken för mer information.