Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adaptern

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream-adaptern.

Montera AudioStream-adaptern

1

Ta ut AudioStream-adaptern ur etuiet och ta försiktigt av gummihöljet.

2

Ta bort RONDO 3 från huvudet.

Montering av AudioStream-adaptern Öppna uttagsskyddet
3

Öppna uttagsskyddet.

Plugga in AudioStream-adaptern i uttaget.
4

Plugga in AudioStream-adaptern i uttaget.

!

AudioStream-adaptern är inte lämplig för barn under 3 år.

Se användarhandboken för mer information.