Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adaptern

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream-adaptern.

Ringa telefonsamtal

AudioStream-adaptern inpluggad
1

Se till AudioStream-adaptern är inpluggad i din RONDO 3.

Parkoppling av AudioStream-adaptern till din mobiltelefon
2

Kontrollera att din AudioStream-adapter är parkopplad till din mobiltelefon och att en Bluetooth®-anslutning har upprättats.

3

Om du vill ringa någon, gör precis som du brukar med din mobiltelefon. Ljudet från ditt telefonsamtal kommer automatiskt att streamas till din RONDO 3.

4

Tala in i mobilmikrofonen när din samtalspartner svarar.

5

När du ska ta emot ett telefonsamtal svarar du på din mobiltelefon.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Se användarhandboken för mer information.