Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adaptern

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream-adaptern.

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program (iOS-enheter)

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program
1

Öppna dina inställningar och navigera till ”Tillgänglighet” och sedan ”Hörapparater”. Klicka på de(n) parkopplade AudioStream-adaptern/-adaptrarna under avsnittet MFI-hörapparater. Klicka på ”Glöm denna enhet” och sedan på ”Koppla bort”.

!

Se till att både din audioprocessor och din mobiltelefon är helt laddade innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program – starta uppdatering
2

Öppna appen AudioKey 2, tryck på menyn i det övre vänstra hörnet och öppna anslutningsalternativen. Välj AudioStream och sedan ”Uppdatera”. Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att avsluta uppdateringen.

!

Om du har två AudioStream-adaptrar, koppla ur din andra adapter medan du utför detta steg. Om din(a) AudioStream-adapter/-adaptrar har parkopplats till andra mobila enheter bör du avaktivera Bluetooth® på de andra enheterna.

3

Upprepa steg 2 med din andra AudioStream-adapter  om du har en.

4

Gå ut ur AudioKey 2-appen och navigera tillbaka till ”Hörapparater”. Tryck på avsnittet under MFI-hörapparater. Efter några sekunder kommer den att visa att din AudioStream-adapter är ansluten.

!

AudioStream-adaptern kommer att ansluta automatiskt så fort den är inpluggad, din RONDO 3 är aktiverad och Bluetooth har aktiverats på din mobiltelefon.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Se användarhandboken för mer information.