Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adaptern

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream-adaptern.

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program (Android-enheter)

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program – glömma enhet
1

Navigera till Bluetooth®-inställningarna på din mobiltelefon och koppla bort, glöm eller radera din(a) AudioStream-adapter/-adaptrar enligt mobiltillverkarens instruktioner.

Uppdatering av AudioStream-adapterns fasta program - uppdatering
2

Öppna appen AudioKey 2, tryck på menyn i det övre vänstra hörnet och öppna anslutningsalternativen. Välj AudioStream och sedan ”Uppdatera”. Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att avsluta uppdateringen.

!

Om du har två AudioStream-adaptrar , koppla ur din andra adapter medan du utför detta steg. Om din(a) AudioStream-adapter/-adaptrar har parkopplats till andra mobila enheter bör du avaktivera Bluetooth på de andra enheterna.

3

Upprepa steg 2 med din andra AudioStream-adapter  om du har en.

4

Gå ut ur AudioKey 2 -appen och följ mobiltillverkarens instruktioner för att återansluta din(a) AudioStream-adapter/adaptrar via Bluetooth.

!

AudioStream-adaptern kommer att ansluta automatiskt så fort den är inpluggad, din RONDO 3 är aktiverad och Bluetooth har aktiverats på din mobiltelefon.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Se användarhandboken för mer information.