• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Skifte batterier

Slå Rondo på og av
1

Hold frigjøringsspaken nede 1.
Skyv bryteren til ulåst stilling og løft opp batteriholderen 2.

Rondo-montering – ta ut batterier
2

Undersiden av kontrollenheten kan brukes til å løfte batteriene ut av batteriholderen på enkelt vis.

Rondo-batterikontakter
3

Forviss deg om at kontaktene er rene.

Rondo-batteriinnsetting
4

Fjern folien fra batteriene og sett inn batteriene med de positive (+) polene vendt utover.

Rondo-montering – batteriholder
5

Lukk batteriholderen
Skyv batteriholderen inn i kontrollenheten 1 , trykk ned 2 og skyv bryteren til låst stilling (O).

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til batteriholderen.

Batterialternativer

Maksimal
batterilevetid
Krever
oksygentilførsel
Kompatibel
med WaterWear
75 timer    
10 timer    
8 timer    
8 timer    
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.