• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Grunnleggende montering

Du må aldri bruke makt når du setter sammen din RONDO. Hvis du støter på motstand på et av sammensettingstrinnene, trenger du sannsynligvis bare justere plasseringen av en eller flere deler.

Rondo-montering – magnetinstallering
1

Sett inn 1 og lås magneten 2 i kontrollenheten.

!

MED-EL anbefaler på det sterkeste at du ikke skifter magneten selv. Ta kontakt med CI avdelingen din for å få magneten skiftet eller hvis du merker at huden blir irritert.

RONDO-batteriinnsetting
2

Sett inn batteriene med de positive (+) polene vendt oppover.

 

Rondo-montering – åpne batteriholder
3

Forviss deg om at bryteren er satt til ulåst stilling. Hold frigjøringsspaken nede mens du setter bryteren i ulåst stilling.

!

Bryteren må alltid settes i ulåst stilling før du fjerner batteriholderen fra eller fester den på kontrollenheten.

Rondo-montering – batteriholder
4

Skyv batteriholderen inn i kontrollenheten 1 , trykk ned 2 og skyv bryteren til låst stilling (O).

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til batteriholderen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.