• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Slå på og av

RONDO – slå på
1

For å aktivere RONDO må du sette bryteren i "I"-stillingen.

RONDO – slå av
2

For å deaktivere RONDO må du sette bryteren i "O"-stillingen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.