• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende og viktige instruksjonene for at din RONDO skal fungere enda bedre, og for å forlenge dens levetid.

Generell rengjøring
Rengjør RONDO med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som batterikontaktene.

RONDO-batterikontakter XS

Batterikontakter
Inspiser batterikontaktene med jevne mellomrom; rengjør og tørk dem etter behov. For å rengjøre dem må du bruke en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Tørk dem forsiktig. Ikke ta på batterikontaktene.

RONDO-tørkesett

Tørking
Bruk tørkesettet hver kveld, så RONDO kan tørke helt. Fjern batteriholderen fra kontrollenheten og ta ut batteriene. Sett så batteriholderen og kontrollenheten inn i tørkesettet hver for seg.

!

Vær oppmerksom på at engangsbatterier og oppladbare batterier ikke skal legges i tørkesettet.

RONDO-hurtigveiledning – ikonografi

Fuktighet
Ikke la RONDO komme i kontakt med vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du tørke forsiktig av den med en myk, absorberende klut.

RONDO-hurtigveiledning – ikonografi

Sollys
Ikke la RONDO ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.