• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Direkte lydinngang

For å sikre best mulig lydkvalitet må du koble prosessoren din til telefonen din eller annet utstyr med en kabel for direkte audioinngang. Dette er en fin måte å lytte til musikk på, og det er enkelt å koble til via minibatteriholderen.

Rondo-Cable-AudioPort
1

Sett den 3-pinnede pluggen til kabelen for direkte audioinngang inn i den 3-pinnede porten på minibatteriholderen.

telecoil-3-5mmcable
2

Sett 3,5 mm pluggen fra lydadapterkabelen inn i hodetelefonkontakten til telefonen din, eller til et annet lydutstyr.

Kabler for direkte audioinngang

Kablene for blandede lydkilder balanserer lyden fra prosessormikrofonen og ekstern audioinngang. De eksterne kablene bidrar hovedsakelig med signaler fra det eksterne utstyret. Unilaterale kabler skal kobles til én prosessor. Bilaterale kabler skal kobles til to prosessorer.

DirectAudioCables-01

Unilateral blandet kilde

DirectAudioCables-02

Unilateral ekstern kilde

DirectAudioCables-03

Bilateral blandet kilde

DirectAudioCables-04

Bilateral ekstern kilde

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.