• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Digitale trådløse systemer

RONDO byr på fleksible tilkoblingsmuligheter ved hjelp av digitale trådløse systemer, som for eksempel RogerTM-systemet fra Phonak. Disse systemene bruker Bluetooth® og gjør det enkelt å koble til telefonen, nettbrettet eller TV-en. De kan også brukes til å oppnå bedre hørsel i travle omgivelser.

Trådløse mottakere, som for eksempel RogerTM X, kan kobles til RONDO via minibatteriholderen.

Rondo-Assembly-BatteryPack cable
1

Skyv minibatteriholderpluggen inn på kontrollenheten.

Rondo-ConnectorCable
2

Koble tilkoblingskabelen til MBH.

Rondo-MBP-ALD-FM
3

Sett den trådløse mottakeren inn i den 3-pinners kontakten. RONDO vil automatisk registrere lydsignaler så snart det trådløse systemet er aktivert.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

*Roger™ er et varemerke som tilhører Phonak

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.