• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Indikatorlampe

Bekreftelse

OPUS 2-bekreftelse

Status
FineTuner-kommandoen er mottatt.

Endre program

OPUS 2 – program 1

Status
Program 1 er valgt.


OPUS 2 – program 2

Status
Program 2 er valgt.


OPUS 2 – program 3

Status
Program 3 er valgt.


OPUS 2 – program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

OPUS 2-status

Status
Hvis statuslampen (tillegg) er aktivert: RONDO 2 er startet og fungerer.

Advarselsmønstre

OPUS 2 – tomme batterier

Status
Batteriene er tomme.
Løsning
Skift batteriene.


OPUS 2 – minimum eller maksimum er nådd

Status
Laveste eller høyeste volum eller lydfølsomhet er nådd.
Løsning
Juster volumet eller følsomheten ved behov.

Feilmønstre

SONNET – midlertidig problem

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå prosessoren på igjen.


OPUS 2 – innstilling er ikke programmert

Status
Den innstillingen du har valgt, er ennå ikke programmert, eller det oppsto en feil i programmet.
Løsning
Velg en annen innstilling.


OPUS 2 – midlertidig feil

Status
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå prosessoren på igjen.


SONNET-programmeringsfeil

Status
Programmeringsfeil, midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå prosessoren på igjen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.