RONDO
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO-prosessoren din. 

Tilkoblingsmuligheter

RONDO-prosessor
Koble til telefonen og lyttehjelpemidlene dine for klarere, støyfri lytting.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.