SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Bruke SAMBA 2 GO

Skal din SAMBA 2 GO fungere på riktig måte, må du bruke den sammen med halsslyngen. Halsslyngen fungerer også som antenne.

 
SAMBA 2 GO – koble fra halsslyngen
1

Trekk ut én av halsslyngepluggene og legg halsslyngen løst rundt halsen.

SAMBA 2 GO – koble til halsslyngen
2

Sett begge halsslyngepluggene helt inn.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.