SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO.

Lade SAMBA 2 GO

Hvis en LED-lampe på SAMBA 2 GO blinker oransje, er batteriet nesten tomt og må lades.

 
SAMBA 2 GO – koble til USB-kabelen 
1

Plugg USB-kabelen inn i USB-porten.

2

Sett den andre enden inn i strømadapteren, og deretter inn i en stikkontakt.

SAMBA 2 GO – oransje indikatorlampe 
3

Den oransje LED-en vil lyse under lading. Når den grønne LED-en tennes, er SAMBA 2 GO fulladet. Dette tar ca. 2 timer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.