SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Bruke eksterne mikrofoner

SAMBA 2 GO kan kobles til FM-systemer eller eksterne mikrofoner, så du kan høre bedre i utfordrende omgivelser.

 
SAMBA 2 GO – koble til FM-sender 
1

Sett den 3-pinners mottakeren inn i FM-kontakten til SAMBA 2 GO.

2

Slå på den eksterne mikrofonen eller FM-senderen i henhold til produsentens instruksjoner.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.