SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Slå SAMBA 2 GO på/av

SAMBA 2 GO – grønn indikatorlampe
1

For å slå på SAMBA 2 GO må du trykke på multifunksjonsknappen til den grønne LED-en tennes. Dette tar ca. 2 sekunder.

2

For å slå av SAMBA 2 GO må du trykke på multifunksjonsknappen til den grønne LED-en slukkes langsomt.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.