SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Justere innstillinger

SAMBA 2 GO hjelper deg å justere innstillingene, som forhåndsinnstilt av audiografen din eller av helsepersonell.

 
SAMBA 2 GO – volumknapper 
1

For å justere volumet må du trykke én gang på øvre eller nedre volumknapp for å endre volumet trinn for trinn. Alternativt kan du trykke på knappen og holde den inne, til det ønskede volumet er nådd.

2
For å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonene må du trykke samtidig på øvre og nedre volumknapp i ca. 2 sekunder.

 

SAMBA 2 GO – multifunksjonsknapp 
3

For å skifte program må du trykke på multifunksjonsknappen i 1–2 sekunder og så slippe den. Gjenta til du har nådd det ønskede programmet.

!

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens du strømmer lyd med SAMBA 2 GO.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.