SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Ta telefonsamtaler

Du kan bruke SAMBA 2 GO til å foreta håndfrie telefonoppringninger – mikrofonen på SAMBA 2 GO vil overføre stemmen din til den eller de andre i samtalen.

 
SAMBA 2 GO – tilkoblet via Bluetooth
1

Kontroller at SAMBA 2 GO er sammenkoblet med telefonen eller annet Bluetooth-utstyr.

!

Hvis lyden ikke strømmes automatisk, må du koble alt annet lydutstyr fra SAMBA 2 GO. For å opprette forbindelsen manuelt må du deretter trykke kort på både øvre og nedre volumknapp samtidig.

SAMBA 2 GO – ringe 
2

Hvis du ringer noen, velger du nummeret eller kontakten på telefonen som vanlig. Lyden fra telefonen vil strømmes automatisk til apparatet ditt.

SAMBA 2 GO – multifunksjonsknapp 
3

Hvis du mottar en telefonsamtale, vil ringetonen strømmes til apparatet ditt, og den blå LED-en vil begynne å blinke. Trykk kort på multifunksjonsknappen for å ta imot samtalen.

4

Hvis du vil avvise samtalen, må du trykke på multifunksjonsknappen i mer enn 2 sekunder.

!

Du kan også bruke Godta- og Avslå-knappene på telefonen til å starte eller avslutte samtaler.

5

For å avslutte en aktiv telefonsamtale må du trykke kort på multifunksjonsknappen.

6

For å avslutte strømming av telefonsamtalen via SAMBA 2 GO må du dobbelttrykke på multifunksjonsknappen. Telefonsamtalen vil da høres på telefonens høyttalere. For å starte strømming via SAMBA 2 GO igjen må du dobbelttrykke på multifunksjonsknappen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.