SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Strømme med SAMBA 2 GO

Telefoner, TV-er, FM-systemer – du kan koble SAMBA 2 GO til nesten et hvilket som helst utstyr! SAMBA 2 GO vil da sende lyd trådløst fra dette utstyret og rett til apparatet ditt.

 
SAMBA 2 GO – strømme lyd 

Lydstrømmingsfunksjoner

Disse funksjonene kan brukes under strømming fra et hvilket som helst utstyr.

 
SAMBA 2 GO – multifunksjonsknapp 
1

For å starte strømming fra et Bluetooth-utstyr må du starte lydavspilling på det aktuelle utstyret.

2

For å starte strømming fra utstyr som er koblet til via kabel eller en FM-mottaker, må du plugge utstyret inn i SAMBA 2 GO.

3

For å stoppe strømming fra et hvilket som helst utstyr eller en hvilken som helst FM-mottaker, må du trykke på multifunksjonsknappen i 1–2 sekunder til den blå LED-en slukkes.

SAMBA 2 GO – volumknapper 
4

For å endre volumet må du trykke på den øvre eller nedre volumknappen.

5

For å dempe mikrofonene på apparatet må du trykke samtidig på øvre og nedre volumknapp i 1 sekund. Du vil nå bare høre lyd fra lydutstyret ditt.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.