SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO. 

Sammenkobling med Bluetooth-utstyret ditt

SAMBA 2 GO kan sammenkobles med telefoner, TV-er, nettbrett og mye annet utstyr med trådløs Bluetooth®-teknologi. Alt Bluetooth-utstyr må sammenkobles én gang med SAMBA 2 GO. Deretter opprettes forbindelsen automatisk når SAMBA 2 GO slås på og Bluetooth-utstyret er innenfor rekkevidde.

 
SAMBA 2 GO – grønn indikatorlampe 
1

Slå på SAMBA 2 GO og Bluetooth-utstyret ditt.

SAMBA 2 GO – blå indikatorlampe 
2

Trykk på multifunksjonsknappen og den øvre volumknappen samtidig, til den blå LED-en blinker. Dette tar ca. 5 sekunder.

SAMBA 2 GO – koble til Bluetooth 
3

Kontroller at Bluetooth er aktivert på utstyret ditt. Søk etter annet Bluetooth-utstyr og velg SAMBA 2 GO.

4

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, må du skrive inn "0000".

5

Sammenkoblingen er fullført når den blå LED-en slutter å blinke, lyser i 5 sekunder og deretter slukkes.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.