SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO.

Sammenkobling med apparatet ditt

Du trenger bare sammenkoble apparatet ditt med SAMBA 2 GO én gang. Deretter vil forbindelsen opprettes automatisk når både apparatet og SAMBA 2 GO er slått på. Hvis du er en bilateral bruker, kan du sammenkoble begge apparatene samtidig.

 
SAMBA 2 – åpne batterirommet 
1

Slå av apparatet ditt.

2

Forviss deg om at din SAMBA 2 GO er slått av. Legg den rundt halsen.

SAMBA 2 GO – grønn indikatorlampe
3

Trykk på multifunksjonsknappen på SAMBA 2 GO til den grønne LED-en tennes. Den grønne LED-en blinker mens søket etter apparater i nærheten pågår.

SAMBA 2 – lukk batterirommet 
4

Slå på apparatet mens den grønne LED-en blinker.

5

Sammenkoblingen er fullført når den grønne LED-en slutter å blinke, lyser i 5 sekunder og deretter slukkes.

Under den første aktiveringen, og bare da, blinker den blå LED-en for å vise at SAMBA 2 GO er klar til å sammenkobles med et Bluetooth-utstyr.

Hvis du vil sammenkoble med Bluetooth-utstyr, må du gå til "Sammenkobling med Bluetooth-utstyret ditt".
Hvis du ikke ønsker å sammenkoble med Bluetooth-utstyr akkurat nå, må du trykke på multifunksjonsknappen for å få den blå LED-en til å slutte å blinke.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.