SAMBA 2 GO

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2 GO.

Oversikt

SAMBA 2 GO – oversikt 
1

Port for lydutstyr

2

Port for FM-mottaker

3

Tilbakestillingsknapp

4

USB-port

5

Halsslynge

6

Multifunksjonsknapp

7

Mikrofonåpninger

8

Volumknapper

9

LED-statuslampe (blå, grønn, oransje)

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.