• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

RONDO
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta RONDO audioprocessor. 

Översikt

RONDO är en allt-i-ett-audioprocessor som är kompatibel med alla aktuella cochleaimplantat från MED-EL. Den har en kompakt design som gör att den både är lättburen och lättskött.

Översikt för Rondo-support
1

Batteripaket

2

Lufthål

3

Sätt PÅ

4

Stäng AV

5

Olåst

6

Frigöringsspak

7

Processorenhet

8

Fixtur för fästklämma

9

Mikrofon/mikrofonskydd

10

Indikatorlampor

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.